Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
Kurs doskonalącyUczeń z niepełnosprawnością intelektualną - jak osiągnąć sukces edukacyjny?
Kierownik szkoleniaEwa Antoszkiewicz
Adres e-mail
Termin26 stycznia - 09 marca 2021
Harmonogram

Jan 26, 2021 3:00 PM-7:00 PM

Feb 2, 2021 3:00 PM-7:00 PM

Sep 2, 2021 3:00 PM-7:00 PM

Feb 16, 2021 3:00 PM-7:00 PM

Feb 3, 2021 3:00 PM-7:00 PM

Sep 3, 2021 3:00 PM-7:00 PM

MiejsceWCIES ul. Stara 4
Liczba miejsc0/24
Liczba godzin30 godzin
CeleZapoznanie nauczycieli pracujących z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i z autyzmem ze specyfiką funkcjonowania ww. uczniów oraz sposobami i metodami pracy.
Nabycie i doskonalenie umiejętności poprawnego konstruowania dokumentów organizujących kształcenie ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
AdresaciNauczyciele pracujący z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z autyzmem, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, specjaliści
Dodatkowe informacjeSzkolenie będzie odbywało się na platformie e- learningowej Moodle i Teams w trybie zdalnym. Informacje nt. logowania zostaną przesłane do osób zakwalifikowanych 23.01.21
Warunki zaliczeniaaktywny udział w zajęciach, 80% frekwencja, wykonanie testu końcowego