Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
Kurs doskonalącyTworzymy podcasty - nowe formy przekazywania wiedzy
Kierownik szkoleniaRobert Klimek
Adres e-mail
Termin27 stycznia - 17 lutego 2022
Harmonogram

Jan 27, 2022, godz. 4:00 PM-8:00 PM

Mar 2, 2022, godz. 4:00 PM-8:00 PM

Oct 2, 2022, godz. 4:00 PM-8:00 PM

Feb 17, 2022, godz. 4:00 PM-6:00 PM

Feb 17, 2022-Dec 21, 2021, godz. 6:00 PM-8:00 PM

Miejsceonline
Liczba miejsc14/20
Liczba godzin16 godzin dydaktycznych
CeleZapoznanie z narzędziami do przygotowywania podcastów.
Sposób wykorzystywania narzędzi do przygotowania podcastów (montaż, cięcie, nagrywanie)
Publikacji i promocja przygotowanych materiałów edukacyjnych
AdresaciZainteresowani nauczyciele
Warunki zaliczeniaObecność na 80% zajęć oraz zaliczenie ćwiczeń sprawdzających nabytą wiedzę.