Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
Warsztat metodycznyTworzenie warunków edukacyjnych dla ucznia ze SPE - najważniejsze założenia koncepcji kształcenia uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną, z autyzmem i ze sprzężeniami
Kierownik szkoleniaEwa Antoszkiewicz
Adres e-mail
Termin01 - 04 grudnia 2021
Harmonogram

Jan 12, 2021, godz. 3:00 PM-7:00 PM

Apr 12, 2021, godz. 9:00 AM-4:00 PM

MiejsceSzkolenie będzie odbywało się na platformie Microsoft Teams w trybie zdalnym. jest to pierwsza część szkolenia dot. tej tematyki. Informacje o zakwalifikowaniu zostaną przesłane przed rozpoczęciem szkolenia.
Liczba miejsc0/24
Liczba godzin15 godzin dydaktycznych
CeleDoskonalenie kompetencji merytorycznych i metodycznych nauczycieli pracujących z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
AdresaciNauczyciele pracujący z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
Warunki zaliczeniaaktywny udział w zajęciach, 80% frekwencji