Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
Warsztat metodycznyTworzenie warunków edukacyjnych dla ucznia ze SPE - konstruowanie IPET w oparciu o WOPFU dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, z autyzmem i ze sprzężeniami
Kierownik szkoleniaEwa Antoszkiewicz
Adres e-mail
Termin06 - 13 grudnia 2021
Harmonogram

Jun 12, 2021, godz. 3:00 PM-7:00 PM

Aug 12, 2021, godz. 3:00 PM-7:00 PM

Dec 13, 2021, godz. 3:00 PM-7:00 PM

MiejsceSzkolenie będzie odbywało się na platformie Microsoft Teams w trybie zdalnym. Informacje o zakwalifikowaniu zostaną przesłane przed rozpoczęciem szkolenia.
Liczba miejsc12/20
Liczba godzin15 godzin dydaktycznych
Cele- Doskonalenie kompetencji metodyczno – dydaktycznych nauczycieli pracujących z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
AdresaciNauczyciele pracujący z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, specjaliści.
Warunki zaliczeniaaktywny udział w zajęciach, 80% frekwencja, konstruowanie arkusza diagnostycznego