Wszystkie pola są wymagane.

Podaj login konta (adres e-mail), do którego chcesz odzyskać hasło.

A+ A A-
Sieć współpracy i samokształceniaTwórczy nauczyciel świetlicy szkolnej - sieć współpracy
Kierownik szkoleniaJoanna Borkowska
Adres e-mail
Termin09 listopada 2022 - 31 maja 2023
Harmonogram

Sep 11, 2022-May 31, 2023, godz. 4:00 PM-7:00 PM

MiejsceWCIES ul. Stara 4/ Szkoła Podstawowa nr 75 ul. Niecała 14
Liczba miejsc0/15
Liczba godzin20 godzin dydaktycznych
CelePoszukiwanie kreatywnych działań pedagogicznych i sposobów ich realizacji w świetlicy.
Doskonalenie metod i form nauczania w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.
Dzielenie się pomysłami plastyczno-technicznymi.
AdresaciNauczyciele pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej
Warunki zaliczenia80% obecności, aktywny udział w zajęciach