Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
Kurs doskonalącyTwórczo o sztuce współczesnej - część I
Kierownik szkoleniaBeata Zuziak
Adres e-mail
Termin21 grudnia 2021
Harmonogram

Dec 21, 2021, godz. 12:49 PM-12:49 PM

MiejsceZachęta Narodowa Galeria Sztuki, pl. Małachowskiego 3
Liczba miejsc0/25
Liczba godzin16 godzin dydaktycznych
Cele1. Wzbogacenie wiedzy uczestników na temat sztuki współczesnej;
2. Przybliżenie uczestnikom twórczości najważniejszych polskich artystów;
3. Rozwinięcie umiejętności wykorzystywania sztuki w procesie planowania i realizacji przedmiotowych zadań dydaktycznych i zadań wychowawczych.
AdresaciNauczyciele przedmiotów artystycznych oraz zainteresowani nauczyciele innych przedmiotów wszystkich etapów edukacyjnych
Warunki zaliczeniaobecność 80%