Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
Wspomaganie placówkiTroskliwa Szkoła etap II - motywacja. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 341
Kierownik szkoleniaKrystyna Marczewska
Adres e-mail
Termin07 października 2021 - 31 maja 2022
Harmonogram

Jul 10, 2021-May 31, 2022, godz. 3:00 PM-7:00 PM

MiejsceSzkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 341, ul. Oławska 3, 01-494 Warszawa
Liczba miejsc4/25
Liczba godzin56 godzin dydaktycznych
AdresaciNauczyciele szkół biorących udział w II etapie programu Troskliwa Szkoła
Warunki zaliczeniaNauczyciele:• znają potrzeby uczniów związane z indywidualnymi stylami uczenia się (rozwiązanie testu)• potrafią określać cele lekcji i kryteria sukcesu (wykonanie zadania)• potrafią stosować wspierającą informację zwrotną (wykonanie zadania)• potrafią organizować pracę w grupach• potrafią stosować metodę projektu edukacyjnego, w tym zajęcia w terenie (wykonanie zadania)• znają i potrafią zastosować metody aktywizujące i problemowe (rozwiązanie testu)• wspólnie z uczniami tworzą system wzajemnej pomocy (wykonanie zadania)