Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
Wspomaganie placówkiTroskliwa Szkoła etap II - motywacja. Szkoła Podstawowa nr 323 gr. 3
Kierownik szkoleniaEwa Borgosz
Adres e-mail
Termin06 października 2021 - 30 maja 2022
Harmonogram

Jun 10, 2021-May 30, 2022, godz. 12:00 AM-11:00 AM

Miejscesiedziba placówki i on-line
Liczba miejsc0/25
Liczba godzin48 godzin dydaktycznych
AdresaciNauczyciele szkół biorących udział w II etapie programu Troskliwa Szkoła
Dodatkowe informacjeProgram obejmuje kurs na platformie moodle, warsztaty w szkole i konsultacje dla nauczycieli.
Warunki zaliczeniaNauczyciele:• znają potrzeby uczniów związane z indywidualnymi stylami uczenia się (rozwiązanie testu)• potrafią określać cele lekcji i kryteria sukcesu (wykonanie zadania)• potrafią stosować wspierającą informację zwrotną (wykonanie zadania)• potrafią organizować pracę w grupach• potrafią stosować metodę projektu edukacyjnego, w tym zajęcia w terenie (wykonanie zadania)• znają i potrafią zastosować metody aktywizujące i problemowe (rozwiązanie testu)• wspólnie z uczniami tworzą system wzajemnej pomocy (wykonanie zadania)