Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
Wspomaganie placówkiTroskliwa Szkoła etap II - motywacja. Szkoła Podstawowa nr 120 gr1
Kierownik szkoleniaKrystyna Marczewska
Adres e-mail
Termin08 października 2021 - 31 maja 2022
Harmonogram

Aug 10, 2021-May 31, 2022, godz. 9:00 AM-7:00 PM

MiejsceSzkoła Podstawowa nr 120 z oddziałami Integracyjnymi im. Pułków Piechoty „Dzieci Warszawy”, ul. Międzyborska 70, 04-010 Warszawa
Liczba miejsc14/25
Liczba godzin56 godzin dydaktycznych
AdresaciNauczyciele szkół biorących udział w II etapie programu Troskliwa Szkoła
Warunki zaliczeniaNauczyciele:• znają potrzeby uczniów związane z indywidualnymi stylami uczenia się (rozwiązanie testu)• potrafią określać cele lekcji i kryteria sukcesu (wykonanie zadania)• potrafią stosować wspierającą informację zwrotną (wykonanie zadania)• potrafią organizować pracę w grupach• potrafią stosować metodę projektu edukacyjnego, w tym zajęcia w terenie (wykonanie zadania)• znają i potrafią zastosować metody aktywizujące i problemowe (rozwiązanie testu)• wspólnie z uczniami tworzą system wzajemnej pomocy (wykonanie zadania)