Wszystkie pola są wymagane.

Podaj login konta (adres e-mail), do którego chcesz odzyskać hasło.

A+ A A-
Kurs doskonalącyTrening umiejętności psychospołecznych realizowany w formule treningu interpersonalnego
Kierownik szkoleniaIzabela Podsiadło-Dacewicz
Adres e-mail
Termin20 - 23 sierpnia 2024
Harmonogram

Aug 20, 2024, godz. 9:00 AM-6:00 PM

Aug 21, 2024, godz. 9:00 AM-6:00 PM

Aug 22, 2024, godz. 9:00 AM-6:00 PM

Aug 23, 2024, godz. 9:00 AM-6:00 PM

MiejsceWCIES - stacjonarnie
Liczba miejsc0/16
Liczba godzin40.00 godzin dydaktycznych
CeleRozwijanie kompetencji interpersonalnych, takich jak:
Doskonalenie umiejętności wyrażania myśli i uczuć.
Doskonalenie umiejętności rozwiązywania konfliktów.
Doskonalenie umiejętności aktywnego słuchania innych, po to żeby lepiej rozumieć innych ludzi i ich potrzeby.
Doskonalenie konstruktywnych zachowań w różnych sytuacjach z ludźmi, związanych z budowaniem kontaktu i porozumieniem z innymi.
Pogłębienie rozumienia swoich relacji z grupą.
Rozwijanie inteligencji emocjonalnej.
Rozwijanie postawy: szacunku i zrozumienia dla różnorodności, wrażliwości na inne osoby.
Doskonalenie umiejętności rozpoznawania swoich emocji i motywów swojego zachowania w przełożeniu na pracę nauczycielską.
Rozwijanie empatii wobec przeżywanych emocji i potrzeb innych.
Poznanie reakcji innych na swoje zachowania, aby lepiej rozumieć swój wpływ na innych ludzi.
Doskonalenie umiejętności przyjmowania i udzielania informacji zwrotnych.
Pogłębienie świadomości swoich mocnych stron.
AdresaciKadra pedagogiczna warszawskich szkół i placówek oświatowych oraz kadry pomocy społecznej.
Warunki zaliczeniaUdział w 15-minutowej rozmowie rekrutacyjnej 13 sierpnia w godz. 12.00-17.00. Podczas treningu obowiązuje 100% frekwencja.