Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
Kurs doskonalącyTrening umiejętności psychospołecznych realizowany w formule treningu interpersonalnego.
Kierownik szkoleniaIzabela Podsiadło-Dacewicz
Adres e-mail
Termin19 - 22 sierpnia 2019
Harmonogram

Aug 19, 2019 9:00 AM-6:00 PM

Aug 20, 2019 9:00 AM-6:00 PM

Aug 21, 2019 9:00 AM-6:00 PM

Aug 22, 2019 9:00 AM-6:00 PM

MiejsceWCIES ul. Stara 4; Szkolny Ośrodek Szkoleniowy „Syrenka” w Marózie
Liczba miejsc0/16
Liczba godzin40 godzin
CeleRozwijanie kompetencji interpersonalnych, takich jak:
Doskonalenie umiejętności wyrażania myśli i uczuć.
Doskonalenie umiejętności rozwiązywania konfliktów.
Doskonalenie umiejętności aktywnego słuchania innych, po to żeby lepiej rozumieć innych ludzi i ich potrzeby.
Doskonalenie konstruktywnych zachowań w różnych sytuacjach z ludźmi, związanych z budowaniem kontaktu i porozumieniem z innymi.
Pogłębienie rozumienia swoich relacji z grupą.
Rozwijanie inteligencji emocjonalnej.
Rozwijanie postawy: szacunku i zrozumienia dla różnorodności, wrażliwości na inne osoby.
Doskonalenie umiejętności rozpoznawania swoich emocji i motywów swojego zachowania w przełożeniu na pracę nauczycielską.
Rozwijanie empatii wobec przeżywanych emocji i potrzeb innych.
Poznanie reakcji innych na swoje zachowania, aby lepiej rozumieć swój wpływ na innych ludzi.
Doskonalenie umiejętności przyjmowania i udzielania informacji zwrotnych.
Pogłębienie świadomości swoich mocnych stron.
AdresaciKadra pedagogiczna warszawskich szkół i placówek oświatowych oraz kadry pomocy społecznej.
Dodatkowe informacjeRekrutacja na szkolenie będzie obejmować, poza zgłoszeniem się na szkolenie, rozmowę rekrutacyjną przed szkoleniem.
Warunki zaliczeniaUdział w rozmowie rekrutacyjnej.100% frekwencja.Wskazane jest, aby osoby uczestniczące w treningu nie zażywały środków zmieniających świadomość.