Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
SeminariumTożsamość płciowa młodzieży w kontekście zdrowia psychicznego i ryzyka samobójczego_PPP/gr.3
Kierownik szkoleniaElżbieta Tołwińska-Królikowska
Adres e-mail
Termin19 lutego 2021
Harmonogram

Feb 19, 2021 9:00 AM-1:45 PM

Miejsceplatforma ZOOM
Liczba miejsc0/22
Liczba godzin6 godzin
CelePrzedstawienie bieżącej sytuacji psychospołecznej młodzieży nieheteroseksualnej i transpłciowej.
Omówienie zmian w klasyfikacjach diagnostycznych DSM i ICD. Zaprezentowanie modeli pracy psychoterapeutycznej i leczenia młodzieży doświadczającej dysforii płciowej.
Omówienie sposobów wsparcia ucznia, jego rodziny i nauczycieli oraz optymalnych scenariuszy reagowania na trudność.
Adresacipracownicy merytoryczni warszawskich Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
Dodatkowe informacjelink do spotkania zostanie przesłany dzień wcześniej
Warunki zaliczeniaudział w całości seminarium