Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
SeminariumTożsamość płciowa młodzieży w kontekście zdrowia psychicznego i ryzyka samobójczego gr. 2
Kierownik szkoleniaElżbieta Tołwińska-Królikowska
Adres e-mail
Termin29 października 2021
Harmonogram

Oct 29, 2021, godz. 9:00 AM-1:45 PM

Miejsceplatforma ZOOM
Liczba miejsc0/30
Liczba godzin6 godzin dydaktycznych
CelePrzedstawienie bieżącej sytuacji psychospołecznej młodzieży nieheteroseksualnej i transpłciowej.
Omówienie zmian w klasyfikacjach diagnostycznych DSM i ICD.
Zaprezentowanie modeli pracy psychoterapeutycznej i leczenia młodzieży doświadczającej dysforii płciowej.
Omówienie sposobów wsparcia ucznia, jego rodziny i nauczycieli oraz optymalnych scenariuszy reagowania na trudność.
Adresacipracownicy merytoryczni warszawskich Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
Dodatkowe informacjeLink do szkolenia zostanie przesłany zakwalifikowanym uczestnikom w przeddzień jego rozpoczęcia. W szkoleniu mogą też wziąć udział psychologowie i pedagogowie ze szkół.
Warunki zaliczeniaudział w całości seminarium