Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
SeminariumTożsamość płciowa młodzieży w kontekście zdrowia psychicznego i ryzyka samobójczego. PPP/gr.5
Kierownik szkoleniaElżbieta Tołwińska-Królikowska
Adres e-mail
Termin11 czerwca 2021
Harmonogram

Nov 6, 2021 9:00 AM-2:00 PM

Miejsceplatforma edukacyjna Pracowni Testów Psychologicznych PTP
Liczba miejsc0/22
Liczba godzin6 godzin
CelePrzedstawienie bieżącej sytuacji psychospołecznej młodzieży nieheteroseksualnej i transpłciowej.
Omówienie zmian w klasyfikacjach diagnostycznych DSM i ICD. Zaprezentowanie modeli pracy psychoterapeutycznej i leczenia młodzieży doświadczającej dysforii płciowej.
Omówienie sposobów wsparcia ucznia, jego rodziny i nauczycieli oraz optymalnych scenariuszy reagowania na trudność.
Adresacipracownicy merytoryczni warszawskich Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
Dodatkowe informacjeSeminarium będzie prowadziła ekspertka Pani Marta Dora. Odbędzie się ono na platformie ZOOM, do której link uczestnicy otrzymają w przeddzień zajęć.
Warunki zaliczeniaudział w całości seminarium