Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-

Szanowni Państwo,

w związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego uprzejmie informujemy, że wszystkie szkolenia stacjonarne zostają zawieszone do odwołania lub są przekształcane na formę zdalną.

Zapisani uczestnicy zostaną poinformowani o zmianach.

Szkolenia zdalne znajdują się w zakładce Szkolenia zdalne oraz w zakładkach innych typów szkoleń.


Kurs doskonalącySzkolenie zdalne. Program percepcyjno-motoryczny „Ruch dla Uczenia się” (Move to Learn)
Kierownik szkoleniaEwa Antoszkiewicz
Adres e-mail
Termin06 - 10 lipca 2020
Harmonogram

Jun 7, 2020 10:00 AM-2:00 PM

Jul 7, 2020 10:00 AM-2:00 PM

Aug 7, 2020 10:00 AM-1:00 PM

Sep 7, 2020 10:00 AM-1:00 PM

Oct 7, 2020 10:00 AM-12:00 PM

MiejsceWCIES ul. Stara 4
Liczba miejsc0/20
Liczba godzin20 godzin
Cele•wzbogacenie wiedzy uczestników kursu o zagadnienia dotyczące opóźnień i zaburzeń neurorozwojowych, ich przyczyn i objawów w rozwoju dziecka oraz związek z uczeniem się
•zapoznanie uczestników z założeniami i cechami programu percepcyjno-motorycznego Ruch dla Uczenia się (Move to Learn)
•nabycie umiejętności praktycznego prowadzenia ćwiczeń ruchowych według programu Ruch dla Uczenia się (Move to Learn)
AdresaciNauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, pedagodzy specjalni pracujacy z uczniami ze SPE
Dodatkowe informacjeSzkolenie odbędzie się w formie e-learnigowej na platformie Moodle, informacja o logowaniu zostanie podana mailem dzień wcześniej. Wymagana możliwość nagrania krótkiego filmu(np. telefonem) i przesłania droga internetowa do oceny sposobu wykonania ćwicze
Warunki zaliczenia100 % frekwencja, ocena poprawności wykonania ćwiczeń ruchowych,sprawdzian certyfikacyjny w oparciu o treści kursu i materiały otrzymane w czasie kursu