Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
Kurs doskonalącySzkoła Przyjazna Prawom Człowieka. Jak przeciwdziałać wykluczeniu i przemocy w szkole? (Szkoła Podstawowa nr 87 gr.1)
Kierownik szkoleniaMariusz Turek
Adres e-mail
Termin08 lutego - 26 kwietnia 2021
Harmonogram

Aug 2, 2021 8:00 AM-11:00 AM

Sep 2, 2021 8:00 AM-11:00 AM

Oct 2, 2021 8:00 AM-11:00 AM

Nov 2, 2021 8:00 AM-11:00 AM

Dec 2, 2021 8:00 AM-11:00 AM

Feb 15, 2021 8:00 AM-11:00 AM

Dec 4, 2021 9:00 AM-Apr 26, 2021 3:00 PM

MiejsceWCIES ul. Stara 4
Liczba miejsc22/30
Liczba godzin32 godziny
CeleOgraniczenie przejawów wykluczenia i dyskryminacji oraz związanej z nimi przemocy w szkołach poprzez budowanie szkolnego systemu wdrażającego działania profilaktyczne oraz szybkie identyfikowanie i właściwe reagowanie na wykluczenie, dyskryminację i związaną z nią przemoc.
AdresaciKadra pedagogiczna szkoły podstawowej
Dodatkowe informacje
Warunki zaliczenia- Udział w 24 godz. zajęć dydaktycznych.- Realizacja lekcji wychowawczych z uczniami/uczennicami.