Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
Kurs doskonalącySzkoła Przyjazna Prawom Człowieka. Jak przeciwdziałać wykluczeniu i przemocy w szkole? Szkoła Podstawowa nr 82 gr.6
Kierownik szkoleniaAgnieszka Zarzycka
Adres e-mail
Termin02 listopada 2021 - 27 stycznia 2022
Harmonogram

Feb 11, 2021, godz. 10:00 AM-7:00 PM

Apr 1, 2022, godz. 1:00 PM-7:00 PM

Jan 27, 2022, godz. 3:00 PM-6:00 PM

Miejsceszkolenie online
Liczba miejsc24/30
Liczba godzin24 godziny dydaktyczne
CeleOgraniczenie przejawów wykluczenia i dyskryminacji oraz związanej z nimi przemocy w szkołach poprzez budowanie szkolnego systemu wdrażającego działania profilaktyczne oraz szybkie identyfikowanie i właściwe reagowanie na wykluczenie, dyskryminację i związaną z nią przemoc.
AdresaciKadra pedagogiczna szkoły podstawowej
Warunki zaliczenia- Udział w 24 godz. zajęć dydaktycznych.- Realizacja lekcji wychowawczych z uczniami/uczennicami.