Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
Kurs doskonalącySzkoła Przyjazna Prawom Człowieka. Jak przeciwdziałać wykluczeniu i przemocy w szkole? (Szkoła Podstawowa nr 344 gr.4)
Kierownik szkoleniaMariusz Turek
Adres e-mail
Termin01 lutego - 17 grudnia 2021
Harmonogram

Jan 2, 2021 5:00 PM-8:15 PM

Aug 2, 2021 5:00 PM-8:15 PM

Feb 22, 2021 5:00 PM-8:15 PM

Jan 3, 2021 5:00 PM-8:15 PM

Aug 3, 2021 5:00 PM-8:15 PM

Mar 22, 2021 5:00 PM-8:15 PM

Dec 4, 2021 9:00 AM-Dec 17, 2021 6:00 PM

MiejsceWCIES ul. Stara 4
Liczba miejsc30/30
Liczba godzin32 godziny
CeleOgraniczenie przejawów wykluczenia i dyskryminacji oraz związanej z nimi przemocy w szkołach poprzez budowanie szkolnego systemu wdrażającego działania profilaktyczne oraz szybkie identyfikowanie i właściwe reagowanie na wykluczenie, dyskryminację i związaną z nią przemoc.
AdresaciKadra pedagogiczna szkoły podstawowej
Dodatkowe informacje
Warunki zaliczenia- Udział w 24 godz. zajęć dydaktycznych.- Realizacja lekcji wychowawczych z uczniami/uczennicami.