Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
Kurs doskonalącySzkoła Przyjazna Prawom Człowieka. Jak przeciwdziałać wykluczeniu i przemocy w szkole? Szkoła Podstawowa nr 247 gr.2
Kierownik szkoleniaAgnieszka Zarzycka
Adres e-mail
Termin02 listopada 2021 - 22 czerwca 2022
Harmonogram

Feb 11, 2021, godz. 9:00 AM-5:00 PM

Aug 11, 2021, godz. 4:00 PM-7:00 PM

Nov 15, 2021, godz. 4:00 PM-7:00 PM

Nov 22, 2021-Jun 22, 2022, godz. 4:00 PM-7:00 PM

Nov 29, 2021, godz. 4:00 PM-7:00 PM

Miejsceszkolenie online
Liczba miejsc14/30
Liczba godzin24 godziny dydaktyczne
CeleOgraniczenie przejawów wykluczenia i dyskryminacji oraz związanej z nimi przemocy w szkołach poprzez budowanie szkolnego systemu wdrażającego działania profilaktyczne oraz szybkie identyfikowanie i właściwe reagowanie na wykluczenie, dyskryminację i związaną z nią przemoc.
AdresaciKadra pedagogiczna szkoły podstawowej
Warunki zaliczenia- Udział w 24 godz. zajęć dydaktycznych.- Realizacja lekcji wychowawczych z uczniami/uczennicami.