Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
Kurs doskonalącySzkoła Przyjazna Prawom Człowieka. Jak przeciwdziałać wykluczeniu i przemocy w szkole?
Kierownik szkoleniaIzabela Podsiadło-Dacewicz
Adres e-mail
Termin02 marca - 28 kwietnia 2019
Harmonogram

Feb 3, 2019 9:00 AM-5:00 PM

Mar 3, 2019 9:00 AM-5:00 PM

Jun 4, 2019 9:00 AM-5:00 PM

Jul 4, 2019 9:00 AM-5:00 PM

Apr 27, 2019 9:00 AM-5:00 PM

Apr 28, 2019 9:00 AM-5:00 PM

MiejsceWCIES ul. Stara 4
Liczba miejsc13/25
Liczba godzin56 godzin
CeleOgraniczenie przejawów wykluczenia i dyskryminacji oraz związanej z nimi przemocy w szkołach poprzez budowanie szkolnego systemu wdrażającego działania profilaktyczne oraz szybkie identyfikowanie i właściwe reagowanie na wykluczenie, dyskryminację i związaną z nią przemoc.
AdresaciKadra pedagogiczna warszawskich szkół i placówek oświatowych.
Dodatkowe informacje
Warunki zaliczeniaUdział w przynajmniej 90% zajęć dydaktycznych. Realizacja min. 3–godzinnego szkolenia dla rady pedagogicznej w ramach WDN lub lekcji wychowawczych z uczniami/uczennicami, lub zajęć dla rodziców potwierdzonych przez Dyrektora placówki.