Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
Superwizja grupowaSuperwizja dla socjoterapeutów z placówek oświatowych
Kierownik szkoleniaBeata Walkiewicz
Adres e-mail
Termin23 marca - 14 grudnia 2021
Harmonogram

Mar 23, 2021 9:00 AM-1:00 PM

Apr 27, 2021 9:00 AM-1:00 PM

May 25, 2021 9:00 AM-1:00 PM

Jun 22, 2021 9:00 AM-1:00 PM

Sep 14, 2021 9:00 AM-1:00 PM

Dec 10, 2021 9:00 AM-1:00 PM

Nov 16, 2021 9:00 AM-1:00 PM

Dec 14, 2021 9:00 AM-1:00 PM

MiejscePlatforma ZOOM
Liczba miejsc2/12
Liczba godzin40 godzin
CeleDoskonalenie umiejętności prowadzenia grup socjoterapeutycznych.
Wzrost umiejętności rozpoznawania i rozumienia problemów psychologicznych i społecznych dzieci i młodzieży.
Zadbanie o higienę psychiczną socjoterapeutów.
AdresaciOsoby prowadzące socjoterapię w poradniach p-p, placówkach socjoterapeutycznych i resocjalizacyjnych.
Dodatkowe informacje
Warunki zaliczeniaUdział w min. 5 spotkaniach