Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
Superwizja grupowaSuperwizja dla socjoterapeutów z placówek oświatowych
Kierownik szkoleniaBeata Walkiewicz
Adres e-mail
Termin21 września - 14 grudnia 2021
Harmonogram

Sep 21, 2021, godz. 9:00 AM-1:00 PM

Dec 10, 2021, godz. 9:00 AM-1:00 PM

Nov 16, 2021, godz. 9:00 AM-1:00 PM

Dec 14, 2021, godz. 9:00 AM-1:00 PM

MiejsceWCIES, ul. Stara 4
Liczba miejsc12/12
Liczba godzin12 godzin dydaktycznych
CeleDoskonalenie umiejętności;
- prowadzenia grup socjoterapeutycznych,
- rozpoznawania i rozumienia problemów psychologicznych i społecznych dzieci i młodzieży,
- zadbanie o higienę psychiczną socjoterapeutów.
AdresaciOsoby prowadzące socjoterapię w poradniach p-p, placówkach socjoterapeutycznych i resocjalizacyjnych.
Warunki zaliczeniaUdział w min. 3 spotkaniach.