Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
Kurs e-learningowyStosowanie i interpretacja Skal Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci i Młodzieży IDS-2 w pracy poradni psychologiczno-pedagogicznej gr. 4
Kierownik szkoleniaElżbieta Tołwińska-Królikowska
Adres e-mail
Termin01 - 08 października 2021
Harmonogram

Jan 10, 2021-Jul 10, 2021, godz. 8:00 AM-11:00 PM

Aug 10, 2021, godz. 10:00 AM-11:30 AM

Miejsceplatforma edukacyjna Pracowni Testów Psychologicznych PTP
Liczba miejsc0/22
Liczba godzin16 godzin dydaktycznych
CeleCelem jest rozwinięcie umiejętności stosowania Skali Inteligencji i Rozwoju IDS-2 i interpretowania uzyskanych za jej pomocą wyników.
Adresacipsychologowie z warszawskich poradni psychologiczno-pedagogicznych
Dodatkowe informacjeLinki do platformy zostaną uczestnikom przesłane w przeddzień szkolenia. W dn. 1-7 X uczestnicy pracują samodzielnie na platformie w dogodnym dla siebie czasie. W dn. 8 X odbędzie się obowiązkowe spotkanie online z trenerkami w godz. 10.00-11.30.
Warunki zaliczeniaUdział w całości zajęć: realizacja zadań na platformie i spotkanie on-line z trenerkami