Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
Kurs e-learningowyStosowanie i interpretacja Międzynarodowej Wykonaniowej Skali Leiter-3 w diagnozie prowadzonej w poradniach psychologiczno-pedagogicznych gr. 8
Kierownik szkoleniaElżbieta Tołwińska-Królikowska
Adres e-mail
Termin30 września - 07 października 2021
Harmonogram

Sep 30, 2021-Jun 10, 2021, godz. 8:00 AM-11:00 PM

Jul 10, 2021, godz. 10:00 AM-11:30 AM

Miejsceplatforma edukacyjna Pracowni Testów Psychologicznych PTP
Liczba miejsc3/22
Liczba godzin16 godzin dydaktycznych
CeleZdobycie wiedzy i umiejętności poprawnego stosowania Międzynarodowej Wykonaniowej Skali Leiter-3, obliczania wyników praz ich analizowania i interpretowania.
Adresacipsychologowie z poradni psychologiczno-pedagogicznych
Dodatkowe informacjeUczestnicy otrzymają linki do platformy w przeddzień szkolenia. W dn. 30 IX - 6 X uczestnicy pracują samodzielnie na platformie w dogodnym dla siebie czasie, w dn. 7 X w godz. 10.00-11.30 odbędzie się obowiązkowe spotkanie online z trenerkami
Warunki zaliczeniawykonanie zadań na platformie i udział w spotkaniu on-line