Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
Kurs doskonalącyStandardy profilaktyki i realizacji programów rekomendowanych przez szkoły
Kierownik szkoleniaAgnieszka Wardak
Adres e-mail
Termin27 listopada - 05 grudnia 2021
Harmonogram

Nov 27, 2021, godz. 9:00 AM-2:00 PM

Nov 27, 2021-May 12, 2021, godz. 2:00 PM-6:00 PM

MiejscePlatforma edukacyjna: https://www.wcies.waw.pl oraz spotkanie online w aplikacji TEAMS
Liczba miejsc9/20
Liczba godzin20 godzin dydaktycznych
Cele1. Przedstawienie uczestnikom szkolenia podstaw prawnych tworzenia i realizowania programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.
2. Zapoznanie z listą rekomendowanych programów wychowawczo- profilaktycznych i profilaktycznych z listy ORE/PARPA i standardami wpisywania ich na listę.
3. Przekazanie wiedzy nt. standardów realizacji działań profilaktycznych przez szkoły.
4. Poszerzenie wiedzy w zakresie atrakcyjnego realizowania programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły we współpracy z instytucjami zewnętrznymi.
AdresaciPedagodzy, psycholodzy szkolni, nauczyciele, wychowawcy klas, zainteresowani nauczyciele
Dodatkowe informacjeSzkolenie będzie realizowane zdalnie przez aplikację TEAMS. oraz platformę MOODLE. Informacje nt. logowania zostaną przesłane do osób zakwalifikowanych do udziału w szkoleniu 26.11.2021 r.
Warunki zaliczenia80 % obecności, aktywne uczestnictwo, wykonanie zadań i testu.