Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
Warsztat metodycznySpecjalne potrzeby edukacyjne – diagnozowanie i udzielanie wsparcia. Metodyka projektowania działań.
Kierownik szkoleniaEwa Antoszkiewicz
Adres e-mail
Termin16 listopada 2021 - 24 marca 2022
Harmonogram

Nov 16, 2021, godz. 2:30 PM-7:00 PM

Mar 21, 2022, godz. 3:00 PM-7:00 PM

Mar 24, 2022, godz. 3:00 PM-7:00 PM

MiejsceSzkolenie będzie odbywało się na platformie Microsoft Teams w trybie zdalnym. Informacje o zakwalifikowaniu zostaną przesłane przed rozpoczęciem szkolenia.
Liczba miejsc5/20
Liczba godzin15 godzin dydaktycznych
CeleDoskonalenie kompetencji dydaktyczno-metodycznych nauczycieli pracujących z uczniami posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Doskonalenie umiejętności nauczycieli dotyczących poprawnego konstruowania dokumentów organizujących kształcenie ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
AdresaciNauczyciele pracujący z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
Warunki zaliczenia80 % obecności, zrealizowanie zadań do samodzielnego wykonania sprawdzających znajomość i zrozumienie przekazanego materiału