Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
SeminariumSkuteczne metody nauczania na lekcjach geografii część 2
Kierownik szkoleniaMarta Czerniak-Czyżniak
Adres e-mail
Termin02 grudnia 2021
Harmonogram

Feb 12, 2021, godz. 4:00 PM-7:00 PM

MiejsceWCIES
Liczba miejsc13/20
Liczba godzin4 godziny dydaktyczne
CelePoszerzenie wiedzy nauczycieli na temat nowoczesnych metod aktywizujących.
Doskonalenie umiejętności wykorzystania nowoczesnych metod aktywizujących na lekcjach geografii
AdresaciNauczyciele geografii i innych przedmiotów przyrodniczych
Warunki zaliczeniaObecność na zajęciach