Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
Kurs doskonalącySkuteczna komunikacja w zarządzaniu placówką. Budowanie współpracy kluczem do realizacji celów zespołu.
Kierownik szkoleniaBeata Łuba
Adres e-mail
Termin30 września - 04 listopada 2021
Harmonogram

Sep 30, 2021, godz. 9:00 AM-2:00 PM

Jul 10, 2021, godz. 9:00 AM-2:00 PM

Oct 28, 2021, godz. 9:00 AM-2:00 PM

Apr 11, 2021, godz. 9:00 AM-2:00 PM

MiejsceWCIES ul. Stara 4
Liczba miejsc0/13
Liczba godzin30 godzin dydaktycznych
CeleDoskonalenia kompetencji skutecznej komunikacji w budowaniu i kierowaniu zespołem.
AdresaciKadra kierownicza szkół i placówek oświatowych
Warunki zaliczenia80% obecność na zajęciach