Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
Sieć współpracy i samokształceniaSieć współpracy i samokształcenia dla pedagogów i psychologów pracujących w szkołach w dzielnicy Wesoła i Rembertów
Kierownik szkoleniaAnna Podgórska
Adres e-mail
Termin20 października 2020 - 14 lipca 2021
Harmonogram

Oct 20, 2020 9:00 AM-Jul 14, 2021 12:00 PM

MiejsceWCIES ul. Stara 4
Liczba miejsc11/15
Liczba godzin16 godzin
Cele-kompleksowe wspomaganie szkół i placówek m.st. Warszawa z dzielnic Wesoła i Rembertów,
-wspólne rozwiązywanie problemów w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej,
-doskonalenie warsztatu pracy pedagoga i psychologa szkolnego,
- nawiązywanie kontaktów i współpracy pomiędzy specjalistami z różnych placówek;
- pogłębienie współpracy między poradnią psychologiczno-pedagogiczną nr 23 a szkołami znajdującymi się w jej rejonie;
- współpraca zainteresowanych specjalistów w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
- zespołowe poszukiwanie sposobów radzenia sobie z problemami;
- dzielenie się wiedzą i umiejętnościami przez uczestników sieci;
- analiza i upowszechnianie dobrych praktyk;
- poszerzenie kompetencji zawodowych uczestników sieci;
- wymiana doświadczeń między uczestnikami;
- pozyskiwanie metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów;
- tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół uczestniczących w sieci.
Adresacipsycholodzy, pedagodzy pracujący w szkołach dzielnicy Wesoła i Rembertów
Dodatkowe informacjeSieć przeznaczona jest wyłącznie dla psychologów i pedagogów pracujących w dzielnicach Wesoła i Rembertów
Warunki zaliczenia80% obecności na spotkaniach sieci on line i korzystanie z platformy moodle sieci