Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
Sieć współpracy i samokształceniaSieć współpracy i samokształcenia dla pedagogów i psychologów pracujących w szkołach
Kierownik szkoleniaAnna Podgórska
Adres e-mail
Termin03 lutego - 14 lipca 2021
Harmonogram

Mar 2, 2021 4:00 PM-Jul 14, 2021 7:00 PM

Miejsceszkolenie zdalne
Liczba miejsc0/25
Liczba godzin20 godzin
Cele• nawiązywanie kontaktów i współpracy pomiędzy specjalistami z różnych placówek;
• współpraca zainteresowanych specjalistów w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
• zespołowe poszukiwanie sposobów radzenia sobie z problemami;
• dzielenie się wiedzą i umiejętnościami przez uczestników sieci;
• analiza i upowszechnianie dobrych praktyk;
• poszerzenie kompetencji zawodowych uczestników sieci;
• wymiana doświadczeń między uczestnikami;
• pozyskiwanie metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów;
Adresacipsycholodzy i pedagodzy szkolni
Dodatkowe informacjespotkania on line w miarę potrzeb uczestników oraz praca na platformie moodle (bank wiedzy, wymian doświadczeń)
Warunki zaliczenia80% obecności na zajęciachpraca na pratformie moodleaktywność podczas spotkań on line