Wszystkie pola są wymagane.

Podaj login konta (adres e-mail), do którego chcesz odzyskać hasło.

A+ A A-
Sieć współpracy i samokształceniaSieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli i specjalistów pracujących w szkołach specjalnych
Kierownik szkoleniaEwa Antoszkiewicz
Adres e-mail
Termin19 października 2022
Harmonogram

Oct 19, 2022, godz. 3:00 PM-6:00 PM

MiejsceWcies oraz oplatforma e- learningowa Moodle i Teams w trybie zdalnym
Liczba miejsc0/25
Liczba godzin30 godzin dydaktycznych
CeleNauczyciele:
- nawiążą kontakty i współpracę pomiędzy nauczycielami z różnych placówek,
- poszerzą kompetencje zawodowe,
- wymienią się doświadczeniami i upowszechnią dobre praktyki.
Adresacinauczyciele i specjaliści pracujący w szkołach specjalnych
Warunki zaliczenia60% frekwencji, wykonanie samodzielnych zadań