Wszystkie pola są wymagane.

Podaj login konta (adres e-mail), do którego chcesz odzyskać hasło.

A+ A A-
Sieć współpracy i samokształceniaSieć współpracy i samokształcenia dla logopedów przedszkolnych
Kierownik szkoleniaAneta Sokołowska
Adres e-mail
Termin05 września 2022 - 18 czerwca 2023
Harmonogram

May 9, 2022-Jun 18, 2023, godz. 3:00 PM-6:00 PM

MiejsceWCIES, ul. Stara 4
Liczba miejsc0/25
Liczba godzin36 godzin dydaktycznych
Cele- Wymienianie doświadczeń zawodowych pomiędzy członkami grupy.
- Poszukiwanie kreatywnych działań i sposobów ich realizacji w pracy logopedycznej.
- Omawianie dobrych praktyk logopedycznych.
- Wzbogacanie wiedzy.
AdresaciLogopedzi przedszkoli na terenie m.st. Warszawy
Warunki zaliczenia80% obecności