Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
Sieć współpracy i samokształceniaSieć nauczycieli edukacja dla bezpieczeństwa
Kierownik szkoleniaBeata Przybysz
Adres e-mail
Termin07 października 2021
Harmonogram

Jul 10, 2021, godz. 5:00 PM-7:00 PM

Miejsceonline
Liczba miejsc0/14
Liczba godzin30 godzin dydaktycznych
CeleNauczyciele nawiązują kontakty i współpracują pomiędzy sobą, zespołowo poszukują sposobów radzenia sobie z problemami, dzielą się wiedzą i umiejętnościami, analizują i upowszechniają dobre praktyki (również dotycząe pracy zdalnej) poszerzają kompetencje zawodowe, wymieniają się doświadczeniami między uczestnikami, pozyskują metodycznego i merytoryczne wsparcie ekspertów.
Adresacinauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa
Warunki zaliczeniaobecność