Wszystkie pola są wymagane.

Podaj login konta (adres e-mail), do którego chcesz odzyskać hasło.

A+ A A-
Sieć współpracy i samokształceniaRejsem po lekcjach muzyki
Kierownik szkoleniaMonika Jazownik
Adres e-mail
Termin03 - 15 listopada 2022
Harmonogram

Mar 11, 2022-Nov 15, 2022, godz. 5:00 PM-7:00 PM

Miejsceonline
Liczba miejsc10/20
Liczba godzin24 godziny dydaktyczne
Cele- inspirowanie nauczycieli do podejmowania kreatywnych działań na zajęciach muzyki
- kształcenie umiejętności tworzenia scenariuszy lekcji
- poszerzanie wiedzy z zakresu teorii i praktyki muzycznej
- wymiana doświadczeń z zakresu metodyki nauczania muzyki
Adresacinauczyciele muzyki wszystkich etapów edukacyjnych, wychowawcy, edukatorzy artystyczni
Warunki zaliczenia80% obecność na zajęciach