Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
Warsztat metodycznyRadykalizacje młodzieży - rozpoznanie, wczesna prewencja i przeciwdziałanie.
Kierownik szkoleniaIzabela Witczak
Adres e-mail
Termin24 lutego 2022
Harmonogram

Feb 24, 2022, godz. 3:00 PM-7:00 PM

Miejsceszkolenie online
Liczba miejsc0/40
Liczba godzin6 godzin dydaktycznych
CeleUwrażliwienie uczestników na problem radykalizacji, polaryzacji, ekstremizmu i przestępstw motywowanych nienawiścią. Wskazanie jak powszechne są te zjawiska w społeczeństwie i jak ogromny wpływ mają na nasze bezpieczeństwo.
Wyjaśnienie jaka jest specyfika poszczególnych nurtów ekstremistycznych działających w Polsce. Pokazanie jak zawczasu identyfikować członków organizacji radykalnych (symbolika, kody, moda). Poznanie aspektów prawnych przestępstw motywowanych nienawiścią i metody reagowania na tego typu incydenty.
Wskazanie, gdzie szukać wsparcia w przeciwdziałaniu, m.in. współpracując z Policją, psychologami, instytucjami lokalnymi i organizacjami pozarządowymi oraz
na czym polega systemowe podejście do prewencji i przeciwdziałania radykalizacji, obejmujące m.in. tzw. lokalną grupę ekspercką.
AdresaciNauczyciele, dyrektorzy, pedagodzy i psycholodzy ze wszystkich typów szkół (pracujący np. z uczniami z doświadczeniem migracji)
Dodatkowe informacjeII edycja szkolenia. Osoby zakwalifikowane otrzymają na ok. 2 dni przed szkoleniem link do zajęć w MSTeams
Warunki zaliczenia100% aktywny udział w zajęciach