Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
Kurs doskonalący„Przyjaciele Zippiego” - Program promocji zdrowia psychicznego – kurs dla realizatorów programu
Kierownik szkoleniaEwa Antoszkiewicz
Adres e-mail
Termin04 - 18 listopada 2019
Harmonogram

Apr 11, 2019 2:30 PM-6:30 PM

May 11, 2019 3:00 PM-7:00 PM

Dec 11, 2019 3:00 PM-7:00 PM

Nov 18, 2019 3:00 PM-7:00 PM

MiejsceWCIES ul.Stara 4 (Śródmieście), SPS Nr 177 ul. Szczęśliwicka 45/47 (Ochota)
Liczba miejsc6/20
Liczba godzin20 godzin
Cele- poznanie filozofii i podstaw teoretycznych programu Przyjaciele Zippiego
- zdobycie umiejętności niezbędnych do konstruktywnego i skutecznego wykorzystywania materiałów w pracy z dziećmi
Adresacinauczyciele warszawskich przedszkoli i szkół pracujący z dziećmi ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi
Dodatkowe informacje
Warunki zaliczenia80% frekwencja, aktywny udział w zajęciach, opracowanie scenariusza zajęć w oparciu o jeden z modułów Programu dla uczniów ze SPE