Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
Kurs doskonalącyProgramowanie w Scratchu z dodatkowymi rozszerzeniami
Kierownik szkoleniaUrszula Dzwonowska
Adres e-mail
Termin07 - 21 czerwca 2022
Harmonogram

Jul 6, 2022, godz. 4:00 PM-7:15 PM

Jun 14, 2022, godz. 4:00 PM-7:15 PM

Jun 21, 2022, godz. 4:00 PM-7:15 PM

Miejsceplatforma edukacyjna OEIiZK
Liczba miejsc30/30
Liczba godzin24 godziny dydaktyczne
Cele1. Poznanie sposobu wykorzystania rozszerzonej rzeczywistości w edukacji.
2. Doskonalenie umiejętności tworzenia aplikacji w środowisku Scratch z wykorzystaniem multimediów.
3. Kształtowanie umiejętności programowanie w języku Scratch.
AdresaciSzkolenie dla nauczycieli różnych przedmiotów we wszystkich typach szkół, zainteresowanych tematyką tworzenia gier i programów użytkowych wykorzystujących kamerę internetową środowisku Scratch. Szczeg
Dodatkowe informacjeSzkolenie obejmuje 12 godzin zajęć online synchronicznych (3 spotkania) i 12 godzin pracy własnej online. Przed pierwszym spotkaniem synchronicznym przewidziana jest samodzielna praca słuchacza. Jej wykonanie jest warunkiem przystąpienia do spotkania.
Warunki zaliczeniaObecność na 3 zajęciach i wykonanie 80% prac.