Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
SeminariumProcedura Niebieskiej Karty, gr 2
Kierownik szkoleniaBeata Łuba
Adres e-mail
Termin24 lutego 2021
Harmonogram

Feb 24, 2021 12:30 PM-4:30 PM

Miejsceon-line
Liczba miejsc0/13
Liczba godzin6 godzin
CelePrzygotowanie do reagowania w przypadku podejrzenia przemocy wobec ucznia/ dziecka
AdresaciKadra kierownicza szkół i placówek oświatowych
Dodatkowe informacje
Warunki zaliczenia100% obecność na zajęciach