Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
SeminariumProcedura Niebieskiej Karty - gr 1
Kierownik szkoleniaBeata Łuba
Adres e-mail
Termin21 stycznia 2020
Harmonogram

Jan 21, 2020 9:30 AM-1:30 PM

MiejsceWcies ul. Stara 4
Liczba miejsc1/23
Liczba godzin6 godzin
CelePrzygotowanie do reagowania w przypadku podejrzenia przemocy wobec ucznia/ dziecka
AdresaciKadra kierownicza szkół i placówek oświatowych
Dodatkowe informacje
Warunki zaliczenia100% obecność na zajęciach