Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
SeminariumProcedura Niebieskiej Karty, gr 1
Kierownik szkoleniaBeata Łuba
Adres e-mail
Termin11 lutego 2021
Harmonogram

Nov 2, 2021 9:30 AM-1:30 PM

Miejsceon-line
Liczba miejsc1/25
Liczba godzin6 godzin
CelePrzygotowanie do reagowania w przypadku podejrzenia przemocy wobec ucznia/ dziecka
AdresaciKadra kierownicza szkół i placówek oświatowych
Dodatkowe informacje
Warunki zaliczenia100% obecność na zajęciach