Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
Warsztat metodycznyPraca z rodziną po doświadczeniach przemocy
Kierownik szkoleniaBeata Walkiewicz
Adres e-mail
Termin09 grudnia 2019
Harmonogram

Sep 12, 2019 9:00 AM-3:00 PM

MiejsceWCIES, ul. Stara 4
Liczba miejsc2/20
Liczba godzin8 godzin
Cele• Przybliżenie obrazu psychologicznego rodziny, w której występuje przemoc
• Nabycie umiejętności rozpoznawania czynników ryzyka oraz objawów krzywdzenia dzieci w rodzinie.
• Pogłębienie wiedzy na temat zasad i form pracy z dziećmi i dorosłymi po doświadczeniu przemocy.
• Doskonalenie technik nawiązywania kontaktu z tzw. „rodzicem niekrzywdzacym”
• Nabycie umiejętności z zakresu rozmowy z rodzicem na temat problemów i potrzeb dziecka.
• Poszerzenie wiedzy na temat pracy interdyscyplinarnej na rzecz rodziny po doświadczeniu przemocy.
AdresaciAsystenci rodziny osrodków pomocy społecznej
Dodatkowe informacje
Warunki zaliczenia100% obecności na zajęciach