Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
SeminariumPraca dydaktyczno – wychowawcza, współpraca z rodzicami i zespołem- radzenie sobie z trudnymi sytuacjami
Kierownik szkoleniaElwira Jeunehomme
Adres e-mail
Termin09 września 2021 - 19 maja 2022
Harmonogram

Sep 9, 2021, godz. 2:00 PM-5:45 PM

Oct 21, 2021, godz. 2:00 PM-5:45 PM

Nov 18, 2021, godz. 2:00 PM-5:45 PM

Dec 16, 2021, godz. 2:00 PM-5:45 PM

Jan 13, 2022, godz. 2:00 PM-5:45 PM

Oct 2, 2022, godz. 2:00 PM-5:45 PM

Oct 3, 2022, godz. 2:00 PM-5:45 PM

Apr 14, 2022, godz. 2:00 PM-5:45 PM

May 19, 2022, godz. 2:00 PM-5:45 PM

MiejsceOnline
Liczba miejsc0/16
Liczba godzin45 godzin dydaktycznych
CelePogłębianie wiedzy nauczycieli w radzeniu sobie z sytuacjami trudnymi w pracy z dziećmi oraz w kontaktach z rodzicami.
Uaktualnianie wiedzy nauczycieli w zakresie poszukiwania kreatywnych i skutecznych rozwiązań w pracy dydaktyczno - wychowawczej.
Poszerzanie wiedzy na temat barier utrudniających realizację zadań w pracy z dziećmi i dorosłymi na terenie placówki.
Rozwijanie umiejętności skutecznej komunikacji.
Adresacinauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Warunki zaliczeniaObecność 80 % i aktywność na zajęciach.