Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
Kurs doskonalącyPowroty tradycji, wędrówki motywów
Kierownik szkoleniaBeata Zuziak
Adres e-mail
Termin24 stycznia - 13 czerwca 2022
Harmonogram

Jan 24, 2022, godz. 5:00 PM-8:00 PM

Feb 28, 2022, godz. 5:00 PM-8:00 PM

Mar 21, 2022, godz. 5:00 PM-8:00 PM

Apr 25, 2022, godz. 5:00 PM-8:00 PM

May 23, 2022, godz. 5:00 PM-8:00 PM

Jun 13, 2022, godz. 5:00 PM-8:00 PM

MiejsceZachęta Narodowa Galeria Sztuki, pl. Małachowskiego 3
Liczba miejsc2/25
Liczba godzin24 godziny dydaktyczne
Cele1. Pogłębienie wiedzy nauczycieli na temat sztuki dawnej i współczesnej;
2. Pogłębienie umiejętności interpretacji dzieła sztuki uwzględniającej konteksty i przemiany kulturowe;
3. Wzbudzenie refleksji uczestników nad kondycją sztuk wizualnych dzisiaj i znaczenia, jakie mają w nich powroty tradycji i wędrówki motywów.
AdresaciNauczyciele języka polskiego, filozofii, historii sztuki szkół ponadpodstawowych, zainteresowani nauczyciele
Warunki zaliczeniaobecność 80%