Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
Warsztat metodycznyPomysłowa katecheza - ciekawe metody nauczania
Kierownik szkoleniaAnna Zielinska
Adres e-mail
Termin26 maja 2022
Harmonogram

May 26, 2022, godz. 4:00 PM-8:00 PM

Miejsceon-line
Liczba miejsc3/20
Liczba godzin5 godzin dydaktycznych
Cele- Przypomnienie nauczycielom wartości wykorzystania metod aktywnych i aktywizujących w nauczaniu religii;
- Kształcenie umiejętności stosowania metod aktywizujących na lekcjach religii;
- Stworzenie materiałów do wykorzystania na zajęciach w szkole.
AdresaciNauczyciele religii dla wszystkich typów szkół
Warunki zaliczenia100% obecności