Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
SeminariumPomoc psychologiczno-pedagogiczna - zadania dyrektora szkoły
Kierownik szkoleniaBeata Łuba
Adres e-mail
Termin27 października 2021
Harmonogram

Oct 27, 2021, godz. 9:30 AM-2:00 PM

MiejsceWCIES ul. Stara 4
Liczba miejsc15/25
Liczba godzin5 godzin dydaktycznych
Celeaktualizacja wiedzy nt. zasad i organizacji udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, form współpracy szkoły i poradni psychologiczno-pedagogicznej na rzecz ucznia i jego rodziny
AdresaciKadra kierownicza szkół i placówek oświatowych
Warunki zaliczenia100% obecność na zajęciach