Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
SeminariumPomoc psychologiczno-pedagogiczna - zadania dyrektora przedszkola
Kierownik szkoleniaBeata Łuba
Adres e-mail
Termin05 listopada 2021
Harmonogram

May 11, 2021, godz. 9:30 AM-2:00 PM

MiejsceWCIES ul. Stara 4
Liczba miejsc1/20
Liczba godzin5 godzin dydaktycznych
Celeaktualizacja wiedzy nt. zasad i organizacji udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, form współpracy szkoły i poradni psychologiczno-pedagogicznej na rzecz ucznia i jego rodziny
AdresaciKadra kierownicza szkół i placówek oświatowych
Warunki zaliczenia100% obecność na zajęciach