Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
Kurs doskonalącyPodstawy pomocy psychologicznej dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych
Kierownik szkoleniaIzabela Podsiadło-Dacewicz
Adres e-mail
Termin18 - 19 stycznia 2020
Harmonogram

Jan 18, 2020 9:00 AM-5:00 PM

Jan 19, 2020 9:00 AM-5:00 PM

MiejsceWCIES ul. Stara 4
Liczba miejsc10/25
Liczba godzin20 godzin
CeleDostarczenie wiedzy na temat sytuacji psychologicznej dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej.
Zdobycie umiejętności diagnozy urazów i budowania kierunków pracy z dzieckiem z rodziny dysfunkcjonalnej.
AdresaciKadra pedagogiczna warszawskich szkół i placówek oświatowych oraz kadry pomocy społecznej.
Dodatkowe informacje
Warunki zaliczenia100% frekwencja.