Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
Lekcja/zajęcia modelowePoWer. Dzielenie się rezultatami projektu. “Media społecznościowe, a rzeczywistość.” W ramach Razem Ciekawiej.
Kierownik szkoleniaEwa Rysińska
Adres e-mail
Termin13 lutego 2019
Harmonogram

Feb 13, 2019 11:45 AM-1:45 PM

MiejsceLXIII Liceum Ogólnokształcące im. Lajosa Kossutha ul. L. Hirszfelda 11, 02-776 Warszawa
Liczba miejsc0/10
Liczba godzin3 godziny
CeleWzmocnienie kompetencji kluczowych:
cyfrowych (wyposażenie uczniów w wiedzę o zagrożeniach wynikających z uzależnienia od mediów społecznościowych)
oraz osobistych, społecznych i w zakresie umiejętności uczenia się.
AdresaciDyrektorzy, nauczyciele.
Dodatkowe informacjeProwadzi: I. CHROŚCICKA-WOŹNIAK, laureat II edycji projektu Razem Ciekawiej: http://razemciekawiej.blogspot.com/, koordynator projektów: Erasmus+ oraz PoWer, autor innowacji pedagogicznych oraz Laureat nagrody Nauczyciel Języka Angielskiego Roku 2017 BAS.
Warunki zaliczeniaobecność