Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
WebinariumPlanowanie nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2021/2022 z uwzględnieniem aktualnych zmian w przepisach prawa oświatowego, gr 1
Kierownik szkoleniaBeata Łuba
Adres e-mail
Termin03 września 2021
Harmonogram

Mar 9, 2021, godz. 1:00 PM-3:30 PM

Miejsceon line
Liczba miejsc0/48
Liczba godzin5 godzin dydaktycznych
Celeaktualizacja wiedzy dot. zmian w przepisach prawa oświatowego, kierunków polityki oświatowej państwa, zadań dyrektora w ramach nadzoru
Adresacikadra kierownicza szkół i placówek
Warunki zaliczenia100% obecność na zajęciach