Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
Kurs doskonalącyPlanowanie i organizowanie pracy terapeuty pedagogicznego
Kierownik szkoleniaAnna Zych
Adres e-mail
Termin08 grudnia 2021 - 19 stycznia 2022
Harmonogram

Aug 12, 2021, godz. 4:00 PM-8:00 PM

Oct 1, 2022, godz. 3:00 PM-7:00 PM

Jan 19, 2022, godz. 3:00 PM-7:00 PM

MiejsceWCIES
Liczba miejsc1/15
Liczba godzin20 godzin dydaktycznych
Cele-Doskonalenie warsztatu pracy terapeuty pedagogicznego w zakresie umiejętności planowania i organizowania pracy terapeutycznej oraz prowadzenia diagnozy
Adresaciterapeuci pedagogiczni o stażu pracy 0-5 lat
Warunki zaliczenia80%obecność, przeprowadzenie diagnozy dziecka oraz skonstruowanie programu naprawczego