Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
Sieć współpracy i samokształceniaPedagogika wczesnoszkolna – sieć współpracy
Kierownik szkoleniaRenata Świderska
Adres e-mail
Termin25 października 2021 - 28 marca 2022
Harmonogram

Oct 25, 2021-Mar 28, 2022, godz. 3:00 PM-7:00 PM

MiejsceWCIES ul. Stara 4
Liczba miejsc15/15
Liczba godzin16 godzin dydaktycznych
CeleWspieranie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w podejmowanych działaniach i innowacjach pedagogicznych.
Wymienianie doświadczeń zawodowych pomiędzy członkami grupy.
Poszukiwanie kreatywnych działań pedagogicznych i sposobów ich realizacji w pracy z uczniami.
Omawianie dobrych praktyk pedagogicznych w pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.
Doskonalenie metod i form nauczania w zakresie edukacji wczesnoszkolnej.
Adresacinauczyciele pedagogiki wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej
Warunki zaliczeniaBrak