Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
Sieć współpracy i samokształceniaPedagogika wczesnoszkolna – sieć współpracy
Kierownik szkoleniaRenata Świderska
Adres e-mail
Termin21 lutego - 01 sierpnia 2022
Harmonogram

Feb 21, 2022-Jan 8, 2022, godz. 2:00 PM-6:00 PM

MiejsceWCIES ul. Stara 4
Liczba miejsc7/15
Liczba godzin14 godzin dydaktycznych
CeleWspieranie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w podejmowanych działaniach i innowacjach pedagogicznych.
Wymienianie doświadczeń zawodowych pomiędzy członkami grupy.
Poszukiwanie kreatywnych działań pedagogicznych i sposobów ich realizacji w pracy z uczniami.
Omawianie dobrych praktyk pedagogicznych w pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.
Doskonalenie metod i form nauczania w zakresie edukacji wczesnoszkolnej.
Adresacinauczyciele pedagogiki wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej
Warunki zaliczeniaBrak